English
Česky

Alcedor se představuje...

4. dubna 2013

Jako první u nás jsme se začali zabývat chovem Nishikigoi a výstavbou zahradních jezírek na profesionální úrovni, dnes nabízíme nejširší sortiment Koi v ČR a pro jejich výživu jsme vyvinuli i vlastní krmivo…

Alcedor Zliv byl jako malá rodinná firma založen v červnu 1999 a jeho majiteli jsou i dnes manželé ing. Luděk a ing. Eva Štěchovi. V současné době zaměstnává tato společnost s ručením omezeným také syna Luďka, absolventa rybářské specializace Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V počátcích podnikání bylo naší hlavní snahou prodávat násadové ryby pro produkční rybářství a ryby tržní, prodej kaprů Koi a jeseterů byl až na druhém místě. Postupem času se ale poměry obou aktivit změnily. Dnes se firma Alcedor specializuje na chov a prodej japonských kaprů Koi, ať už vlastního odchovu nebo importovaných, a mimo sezónu obchoduje také s rybami násadovými a tržními, které míří hlavně na německý trh. Podobné prvenství jako v prodeji a chovu Koi má naše společnost díky prvním realizacím z roku 1999 i v oblasti komerční výstavby zahradních rybníčků s použítím filtračních technologií.

Jak již bylo řečeno, naše firma se věnuje hlavně problematice japonských kaprů Koi, a to zejména jejich vlastnímu odchovu a prodeji, dále pak obchoduje také s kvalitním materiálem významných japonských chovatelů Nishikigoi. Bez nadsázky se dá říci, že v současné době máme nejširší a nejucelenější nabídku ryb, z nichž námi odchované jsou na tak vysoké úrovni, že řada zájemců o Nishikigoi už není schopna v kolekci jednoletých a dvouletých jedinců rozpoznat, zda-li jsou z produkce Alcedor, nebo od japonských importérů. Pro vlastní chov v našich zařízeních používáme jako základ generační ryby z Japonska s tím, že tento genetický materiál každým rokem pečlivě obnovujeme. Vybrané jedince pak při výtěrech křížíme s námi odchovanými, osmi až desetiletými, rybami. Na rozdíl od japonských chovatelů, u kterých panuje z hlediska obchodu, trhu, nabídky a poptávky trochu jiná situace, se společnost Alcedor nespecializujeme pouze na některé barevné variety nebo velikostní kategorie. Snažíme se mít širší výběr, protože ten je jak u nás, tak i v přilehlých zemích (Německo, Rakousko, Slovensko) zákazníky žádán. V kategoriích Tosai, Nisai a Sansai (ryby jedno, dvou a tříleté) tedy produkujeme co možná nejvíce barevných typů v poměrně velkém množství, to proto, aby měli zákazníci z čeho vybírat...

Luděk Štěch při podzimním třídění Koi kategorie Tosai.Pohled na skleníková zázemí firmy AlcedorLuděk Štěch ml. a Eva Štěchová při kontrole a krmení Koi kategorie Sansai. Vlevo na obrázku krmivo Alcedor KOI 0833 Colour 3.0Luděk Štěch při třídění Koi ve stádiu rychleného plůdku (Koi r) v Japonsku během své loňské čtrnáctidenní stáže. Společnost mu dělají dámy, které mají s touto činností dlouholeté a bohaté zkušenosti. A zajímavý je jistě i jejich věk, dohromady je jim úctyhodných 210 let!Myslím, že pro návštěvníky webových stránek bude zajímavé i to, když jim přiblížíme, jakým způsobem jedince z vlastního odchovu získáváme. Při rozmnožování používáme buď systém umělého výtěru, nebo poloumělého výtěru, každý rok oba typy. Budeme-li hovořit o umělém výtěru, je nutné zdůraznit, že zde křížíme podle předem určeného harmonogramu vybrané jedince tzv. „na sebe“. Umělý výtěr jako takový je sám o sobě poměrně jednoduchá záležitost. Ryby se uspí, vytřou, jikry následně oplodní a umístí do inkubačních lahví. Po inkubaci a vykulení se plůdek rozveze do předem vytypovaných a připravených přírodních rybníků, kde je odchováván do stádia jednoletých kaprů Koi, kteří se na podzim daného roku musí slovit a přetřídit. Těchto malých rybek je poměrně velké množství, jedná se řádově o 100 –150.000 kusů. Během třídění, které u nás ve firmě probíhá několik týdnů, se pro další chov vybere cca 15% ryb. Zbylé Koi pak odvážíme do rybníků, ve kterých chováme štiky a candáty, kde slouží jako jejich přirozená potrava.

Při poloumělém výtěru se ryby vytírají buď párově (dva kusy), nebo ve skupinách. Ty jsou sestavovány předem podle našich zkušeností a prognóz na potřebný výsledek křížení. Před samotným aktem jsou Koi lehce nastimulováni a výtěr probíhá tzv. na kartáče. Na ně se jikry nalepí a zhruba za 3 dny se vykulí plůdek. Následuje rozplavání a vysazení rozplavaného plůdku do přírodních nádrží. Pak už je vše stejné jako u umělého výtěru. Máme-li čas a menší rybník, můžeme malé Koi slovit poprvé v létě. Následně je hned na břehu přetřídíme a vybrané jedince vrátíme zpět do původní nádrže nebo převezeme jinam. Hlavní slovení ryb ale provádíme na podzim, kdy lovíme jednoleté Tosai, dvouleté Nisai, tříleté Sansai. Po již popsaném přetřídění Tosai vzniká kategorie „Alcedor výběr“, kterou přechováváme do jara v naší odchovně tzv. „na teplé vodě“. Během této doby také přikrmujeme. Protože v zimních měsících ryby přirůstají a vybarvují se, musíme je na jaře vyselektovat znovu. Po této fázi jejich vývoje zůstává jako kvalitnější kategorie „Alcedor výběr“ a nově vzniká „Alcedor A. Výběr je v naší provozovně nabízen k prodeji skutečným zájemcům o kvalitní Koi, kategorii A pak dodáváme za nižší ceny do zahradních center, kde si ji kupuje pro radost nejširší veřejnost.

Nejlepší ryby s dobrým růstovým potenciálem a kvalitním vybarvením, které získáváme při třídění, si samozřejmě ponecháváme na další chov. Znovu je vysadíme do rybníků, kde ze stávajících 10-15 cm narostou během roku do velikosti 25 cm. To už je ale řadíme do kategorie Nisai, která se na podzim opět sloví, přetřídí a na teplé vodě „uskladní“ přes zimu ve vytápěných sklenících. Na jaře následuje další selekce a opětovné vysazení do prostředí přírodních vodních nádrží. A koloběh pokračuje. Zbylé ryby už ale nekončí jako krmení pro štiky a candáty, jsou prodávány v rámci naší obchodní činnosti. Některé jedince si také cíleně ponecháváme jako neprodejnou kategorii generačních ryb, sloužící k dalšímu rozmnožování.

Zkušenosti, které s chovem, odchovem, tříděním a následným prodejem vysoce kvalitních Koi máme, ale nepřichází samy. Jak já, tak i můj syn je získáváme návštěvami u japonských chovatelů Koi, kam já osobně jezdím od roku 2000, přičemž tyto cesty jsou v posledních létech stále intenzivnější a zajímavější. Např. v loňském roce jsem měl poprvé možnost „zasednout“ ke třídění ryb kategorie Koi r (rychlený plůdek) na jedné ze známých Koi farem. Kromě cest, které jsou zaměřeny na získávání nových poznatků, jezdím do Japonska buď sám, nebo se svými zákazníky také za obchodem, popř. si vybírám nové generační ryby pro náš chov. Z hlediska prodeje dovezených japonských Nishikigoi máme pravidelně každé jaro k dispozici cca 150-180 kusů ryb kategorie Nisai a starších. A pro doplnění barevných variet dokupujeme i jednoleté Tosai, které sami neprodukujeme.

Kvalitu japonských ryb, které jsme pro vás na rok 2013 nachystali, můžete posoudit v našich nabídkách, které pro Vás připravujeme a za návštěvu jistě stojí i bohatě zásobený e-shop s potřebami pro chov a jezírka, včetně krmiv pro okrasné ryby.

Jako zajímavost, která rovněž vypovídá o činnosti naší společnosti, uvádím závěrem informaci o tom, že firma Alcedor stála u zrodu chovu jeseterů ČR a v současné době se podílí na výtěrech a odchovech tohoto druhu ryb také v Německu. A já osobně se věnuji problematice chovu Koi již 28 let. Začínal jsem totiž v roce 1985…

Na setkání v naší provozovně se těší ing. Luděk Štěch 

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook