> BLOG > 1. Historie a původ chovu Koi

1. Historie a původ chovu Koi

23. září 2019

Prapůvodním domovem kapra jako samostatného druhu je oblast malé Asie, Černého moře a povodí Dunaje. Kořeny chovu barevného kapra sahají 2500 let zpět do východní Asie.

 
 
Nám známý název Koi, který je pouze názvem pro kapra v Japonsku, pochází zřejmě z této doby. Slovo Koi vychází z dvou čínských znaků, které posléze převzali Japonci. První znak vyjadřuje rybu a druhý znak obdělané pole. Oba znaky pohromadě představují slovo Koi, pro nás vyjadřující barevného kapra.
Běžný konzumní kapr (jap. Magoi), ale zejména barevný kapr (Nishikigoi) má v Japonsku velký význam. Koi je ryba válečníků, symbolem odvahy a statečnosti. Vychází to z bojovnosti a vytrvalosti kapra překonávat silné a rychlé proudy v tocích. Stejně tak je kapr symbolem lásky, velké síly a štěstí. 
 
                                                                                                      {++179++}
 
Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858