> BLOG > 7. Svaly Nishikigoi

7. Svaly Nishikigoi

4. listopadu 2019

Svalstvo ryb slouží jako zdroj pohybu (somatické) a je součástí vnitřních orgánů (útrobní). Dále pak svalstvo rozdělujeme na příčně pruhované, hladké a srdeční svalovinu.

Příčně pruhovaná svalovina je ovládaná mozkomíšními nervy, což znamená, že ryba řídí tuto svalovinu svou vůlí. Oproti tomu je hladká svalovina součástí vnitřních orgánů a pracuje nezávisle na vůli jedince. Zvláštním svalem je sval srdeční (myokard). Ten je sice typu příčně pruhované svaloviny, ale nelze ho ovládat vůlí.

Hlavním pohybovým a nejmohutnějším svalem je podkožní boční sval (muskulus lateralis major). Svaly končetin, tedy ploutví, nemají u ryb zdaleka takový význam jako u ostatních obratlovců. Svalovina rybího těla se skládá ze 70–80 % vody, 20 % bílkoviny a 1–10 % tuků.

{++179++}

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858