> BLOG > 9. Čich a sluch Nishikigoi

9. Čich a sluch Nishikigoi

18. listopadu 2019

Čichové ústrojí je tvořeno čichovými jamkami, ve kterých jsou čichové buňky. Při plavání ryb vtéká voda do čichových jamek předním otvorem a zadním otvorem odtéká. Přitom se omývají čichové buňky, které signalizují čich. Ryby cítí ve vodě na velmi velkou vzdálenost i slabé roztoky. Čich slouží rybám hlavně k vyhledávání potravy, a proto je výrobci krmiv specializují mimo nutriční hodnotu i na pachové složky v krmivu.

Ucho ryb se skládá z bludiště, kde nachází tři vápenité útvary zvané otolity nebo statolity. Statolity pomáhají rybám udržovat rovnováhu. Možnost určování stáří ryb. Na řezu otolitem jsou totiž patrné stejné letokruhy jako jsou na šupinách. Při výbrusu otolitu tak můžeme určit velmi přesně stáří ryb. Přesto, že je rybí ucho velmi primitivní, zjistilo se, že slyší poměrně dobře a umí rozpoznávat různé vlnové délky a kmitočty.
 
{++179++}
 
Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858