English
Česky

Podzim v chovu japonských Nishikigoi, 1. část

22. září 2009

Léto pomalu končí a naše okrasné ryby je potřeba připravit na zimu...

Září je měsíc, kdy končí hlavní vegetační období, a to znamená, že se musíme začít s předstihem připravovat na příchod doby, která má v chovu kaprů koi a údržbě okrasných jezírek svá specifika. Veškerá naše péče o kapry koi se na podzim odvíjí, stejně jako v letních měsících, od teploty vody. Pokud je na počátku měsíce září v jezírku stále ještě vyšší teplota vody (může být i 20oC), staráme se o kapry koi stejným způsobem jako v létě. Jiný přístup volíme až v době, kdy teplota klesá pod hranici 18oC.

Krmení kaprů koi na podzim

Před příchodem zimních měsíců je důležité důkladně zkontrolovat zdravotní stav ryb, a pokud je všechno v pořádku, zvýšíme v měsíci září přikrmování našich kaprů krmivy bohatšími na tuk. Krmnou dávku doplňu-jeme i živočišnou potravou a stejně jako v létě můžeme i v tomto období přikrmovat rostlinnou složku, dá-váme ale menší krmné dávky. Velký důraz je v této době kladen, a to alespoň po dobu 14 dnů v kuse, také na přidávání vitamínů. Cíl všech těchto opatření je jednoduchý: před zimou je třeba ryby dostatečně zásobit energií pro zimní klidové měsíce.

Filtrace a technologie čištění

I v září necháváme celou techniku v chodu na plný výkon. V pozdější době, kdy začíná intenzivně padat listí ze stromů a voda se znečišťuje, musíme tyto nečistoty mechanicky odstraňovat. Můžeme tomu ale i přede-jít. Pokud je to technicky možné, zakryjeme hladinu zahradního jezírka sítí s jemnými oky tak, aby se k ní listy a ostatní biologická hmota (jehličí nebo úlomky větévek) nedostaly.

Před samotnou zimou můžeme volit ze dvou možností, jak se o rybníček a kapry v něm postarat. První možnost znamená jezírko úplně zazimovat, což uděláme tak, že odstavíme čerpadlo, vypneme UV zářič a rybníček necháme zchladnout. Provedeme to ale až v období, kdy teplota vody klesá trvale pod cca 5oC, což může být podle teplotních poměrů v přírodě např. i ve třetí dekádě měsíce listopadu. Druhá možnost, která se začíná v posledních letech praktikovat, je ta, že v systému vyměníme ještě před příchodem zimy čerpadla a jinak ho necháme plně funkční. Výměnou rozumíme to, že čerpadlo, které zajišťovalo oběh vody během vegetační sezóny, vyměníme za typově stejné (stejné příruby), ale méně kapacitní (zhruba o 5x nižším výkonu). V podstatě jde o to, aby se nám voda nevyměňovala tak jako v letní sezóně zhruba za 2 hodiny, ale asi za 10 – 12 hodin, tzn. 5 - 6 x pomaleji. Při této variantě provozu musíme mít samozřejmě odpovídajícím způsobem zajištěny rozvody proti zamrzání. Pokud se rozhodnete pro tento způsob zimování kaprů koi, je dobré před zimou vyčistit filtr, ale pozor - nedezinfikovat!

Pohledů na letní podobu jezírek si už moc dlouho neužijeme.Za chvíli začne padat listí a přihlásí se první mrazíky.A možná už za měsíc mohou vypadat naše jezírka v zahradě tak, jako na tomto obrázku...


Ohřev vody

Aktivní zimování se nedá dělat u malých rybníčků. Můžeme ho aplikovat na jezírka o obsahu zhruba od 20m3, protože cirkulací vody v malé nádrži by se tato příliš ochlazovala. Pokud teplota vody i ve větším jezírku díky činnosti filtračního systému přece jen klesne pod 3oC, je třeba vodu ohřívat nebo systém filtrace a oběhu vody prostě vypnout! Ohřívání se provádí pomocí elektrických ohřívacích tělísek (výkon 300 – 600 W), která plují na hladině, rozpařují led a ohřívají vodu. Dalším způsobem je využití průtokového ohřívače, který nasadíme do systému za čerpadlo vody. Ohřívač může být připojen celoročně nebo ho na patřičné místo upevníme pomocí příruby vždy před zimní sezónou.

Zimování malých jezírek

Pokud máme malé, například 5–10 m3 veliké jezírko, je lepší ho ve správnou dobu před příchodem zimy vyčistit od organických nečistot a po vypnutí filtračního systému nechat být. Zimní kontrola je samozřejmě nutná a v záloze bychom měli mít i rozpařovač ledu, který v dané chvíli neváháme použít.

Po vypnutí filtrace (kolem 5oC teploty vody) voda hned nezamrzne a ryby jsou ještě po nějakou dobu aktivní. Po zámrzu hladiny se koi ukládají do nejteplejšího místa v jezírku (nemusí to být nejhlubší místo), seskupí se k sobě (viz obr. 3) a pomalu, tak jak se voda ochlazuje, upadají do letargického stavu, který není spánkem v pravém slova smyslu, pouze se minimalizuje metabolismus. Ryba dýchá, pohyby skřelí jsou znatelné, srdce buší v intervalu 1 – 2x za minutu. V tomto klidovém stádiu by se ryby neměly rušit, je samozřejmě dobré, když na ně vidíme a můžeme je kontrolovat. V tomto období ryby potravu nepřijímají. I přes zimu je nutné sledovat kvalitu vody. Výše pH nebývá problémem, mimo udané normy se však může pohybovat hodnota rozpuštěného kyslíku ve vodě. Tomu se dá velice dobře předejít tím, že na podzim jezírko vyčistí-me a zbavíme zbytků organické hmoty. 

Více informací o této problematce si můžete přečíst v knize o chovu Koi, která se dá objednat v našem obchůdku.
Nashledanou u dalšího dílu se těší Luděk Štěch

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook