> BLOG > 12. Dýchací soustava

12. Dýchací soustava

9. prosince 2019

Proces dýchání se děje za pomoci rozpuštěného kyslíku ve vodě, který se váže na hemoglobin (červené krevní barvivo) v červených krvinkách. Zároveň dochází k vylučování oxidu uhličitého. Dýchání ryb je zajištěno zejména pomocí žaber.

Ty mají za úkol přivádět kyslík a odvádět oxid uhličitý s čpavkem. Žábry jsou uloženy na stranách hlavy v dutině žaberní a kryjí je skřelová víčka. Žábry tvoří žaberní lístky, které jsou umístěny na žaberních obloucích. Žaberní lístky jsou velmi jemné a členité a jsou protkány krevními vlásečnicemi. Jejich tkáň je velmi citlivá na poškození, ale zároveň má velmi vysokou schopnost regenerace. K výměně plynů dochází při proudění vody kolem žaberních lístků. Proto má většina ryb pohyblivé skřele, které umožňují nasávání vody ústní dutinou, omytí žaberních lístků a vytlačení vody skřelovými štěrbinami ven.

U kapra je ještě vyvinuto tzv. dýchání dutinou ústní (nouzové dýchání). Kapr připlouvá při nedostatku kyslíku k hladině a nabírá opakovaně do ústní dutiny směs vody a vzduchu, kterou opět vypuzuje. Tím si zajišťuje přísun kyslíku pomocí překrvené sliznice dutiny ústní. Tomuto nouzovému dýchání říkáme „troubení“. Pokud se však u Koi setkáme s takovým způsobem nouzového dýchání v rybníčku, musíme ihned přikročit k řešení situace nasazením aerace nebo výměny části vody. I po této operaci je ale nutné ryby delší dobu kontrolovat. Mimo dýchání pomocí žaber známe u ryb i alternativní dýchání povrchem těla.

{++179++}

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858