> BLOG > 14. Plynový měchýř

14. Plynový měchýř

23. prosince 2019

Hydrostatický orgán kostnatých ryb umožňující pohyb v různých vrstvách vodního sloupce.

Plynový měchýř kapra je dvoukomorový a vzniká v době embryonálního vývoje. Plůdek třetí den po vykulení vyplouvá k hladině, polkne vzduchovou bublinu do jícnu („nadechne se“) a z části jícnu se následně vytvoří plynový měchýř.  Kaprovité ryby mají měchýř rozdělen na dvě propojené komory. Zde dochází ke změně tlaku plynů přijímáním polknutého vzduchu ze střeva nebo naopak jeho vypuzením. Plyn v měchýři má podobné složení jako vzduch. Jeho tlak se zvyšuje hloubkou, ve které se ryba pohybuje. U kapra je spojen se sluchovým labyrintem prostřednictvím Weberových kůstek. Díky tomuto propojení slouží i jako orgán rovnováhy a rezonátor zlepšující sluch ryby.

Na snímku je plynový měchýř a jikry Kapra obecného.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858