> BLOG > 15. Ploutve ryb

15. Ploutve ryb

30. prosince 2019

Na trupu ryb jsou umístěny speciální orgány pohybu – ploutve. Tyto dělíme na párové a nepárové.

Párové ploutve u kapra jsou prsní a břišní. Nepárové pak řitní, ocasní a hřbetní. Ploutve jsou vyztuženy ploutevními paprsky. Hřbetní ploutev je široká a dlouhá. Začíná nad ploutvemi břišními a končí za kolmicí vztyčenou od počátku ploutve řitní. Ve hřbetní ploutvi jsou 2–4 tvrdé paprsky a 15–24 měkkých paprsků. Někdy bývá hřbetní ploutev zkrácena, což je nežádoucí jev. Prsní ploutve Koi musí být rovnoměrné, elegantní a neporušené. U mlíčáků jsou prsní ploutve k tělu obvykle větší než u jikernaček. Na ploutve břišní a řitní není kladen takový důraz jako na ploutve prsní a hřbetní. Ocasní ploutev je orgán pohybu vpřed, prsní ploutev plní funkci stranové stabilizace, změny směru a jemného přibližování vpřed a vzad. Hřbetní a řitní ploutve fungují jako kormidlo při pohybu vpřed. Břišní ploutve udržují rovnováhu spolu s ploutvemi prsními. Ploutve jsou jedním ze základních posuzovacích kritérií kvality Koi a jeho zdravotního stavu.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858