> BLOG > 21. Podvariety kapra Koi Bekko

21. Podvariety kapra Koi Bekko

24. února 2020

U japonských chovatelů asi nejvíce opomíjená varieta zahrnuje dvoubarevné ryby, které mají v základu jednu většinovou barvu (bílá, žlutá, červená) a druhou barvou je černá. Je to v podstatě opak Utsuri a ve zkratce lze říci, že jde o Taisho Sanke bez červené barvy. Sumi by do hlavové části neměla vůbec zasahovat a to v jakýchkoliv odstínech. Černé skvrny by měly být neveliké, ohraničené a ideálně šachovnicovitě rozložené.

Artwork © Daniela Šafránková

Shiro Bekko: Shiro znamená bílý – černá barva na bílém základě. Tyto barvy většinou vyhrávají v Japonsku soutěže v kategorii Bekko. Pro bílou barvu platí předpoklady jako u Taisho Sanke. Bílá by měla být čistě sněhobílá a i zde je na hlavě problematická (stejně jako u Shiro Utsuri). Shiro Bekko má ale nevýhodu, protože špatná bílá na hlavě u Showa, či Shiro Utsuri může být při jiných kvalitách přehlédnuta, zde nikoliv.

Ki Bekko: Ki znamená žlutý – jedná se tedy o ryby s černou barvou na žlutém podkladě. Tato varieta je velmi málo k vidění a i v samotném Japonsku je málo populární. Na západě je ovšem velice žádaná. Není to tím, že bychom v Evropě neměli vkus na variety jako mají Japonci a nebo obráceně, je to prostě jiným myšlením a jinou mentalitou lidí.

Aka Bekko: Černá barva na červeném základě. Je to velmi krásná ryba, která se vyskytuje vzácně a je velice populární. Mívá však také problémy s různou sytostí Hi na hlavě a těle.

Doitsu Bekko: Kapr, který má ošupení lysé a nebo řádkové. U Bekko je žádoucí, aby šupiny byly v jedné linii kolem hřbetní ploutve od hlavy až k ocasní ploutvi a podél boků jako řádka ve stejném rozmezí.

Ginrin Bekko: Příslušník skupiny Kinginrin.

Gin Bekko: Metalické Bekko, které ale patří do variety Hikari Moyomono.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858