> BLOG > 24. Podvariety kapra Koi Shusui

24. Podvariety kapra Koi Shusui

16. března 2020

Když jeden rakouskouherský chovatel kaprů na konci 18. stoleí objevil mezi normálně šupinatými kapry jednoho hladkého kapra, netušil nikdo, že jednou budou potomci tohoto kapra se stejným ošupením nositeli nádherných barev v jedné z nejpopulárnějších variet dneška – Shusui.

 

Artwork © Daniela Šafránková

Po dovozu lysých kaprů (přežili pouze tři mlíčáci a dvě jikernačky) z Německa do Japonska v roce 1904 se tento typ ošupení začal v japonštině nazývat Doitsu, což znamená „německý“. Původní ryby byly importovány za účelem křížení s normálním Magoi pro konzumní účely, ale protože v té době je v Japonsku už poměrně velký chov Nishikigoi, vytírá se Doitsu i s Asagi. Po šesti letech profesor Akiyama z tehdejší Rybářské vysoké školy v Tokiu představil novou linii Koi, později nazvanou Shusui. Tento výsledek uvádí tehdejší chovatele Koi v nadšení.

Toto slovo se dá přeložit jako „podzimní obloha“, kdy Shu je synonymum pro Aka (červenou barvu) a Sui je název krystalického kamene, který je symbolem čistoty a průhlednosti a lze to vnímat také jako ušlechtilou modrou barvu. Z hlediska symboliky se dá říci i to, že modré šupiny na hřbetě představují modré obláčky podzimní oblohy a červená barva barvu podzimních „hořících“ listů javorů, které Japonci nechávají s oblibou plavat ve svých rybníčcích.

Zajímavé na tomto příběhu ještě je, že Shusui je jediná varieta Koi, která pochází z Tokia. Shusui se také stává v šedesátých letech 20. století nejdražší varietou. Dříve se toto zbarvení Koi řadilo společně s Asagi do jedné skupiny, a tak je tomu ještě na některých malých výstavách, ale v posledních letech je Shusui samostatná skupina.

Hana Shusui: V překladu květinový Shusui s oválnými vzory červené barvy na těle mezi hřbetními šupinami a postranní čárou.

Hi Shusui: Sem patří ryby, u kterých začíná červená barva u hřbetních šupin a pokračuje na boky. Není ale přerušena bílým pruhem na úrovni postranní čáry, jako je tomu u Taki Asagi. Někdy bývají u Hi Shusui v oblasti nad postranní čarou nežádoucí tmavé šupiny, které rybu znehodnocují. Hlava zůstává bez červené barvy.

Ki Shusui: V této podvarietě je místo červené barvy žlutá. Jsou to velmi působivé ryby, ale někdy mívá Ki Shusui nevýhodu v tom, že žlutá barva stářím bledne. Hlava je často také žlutá a taková ryba se pak nazývá Doitsu Ki Matsuba, jež patří do Kawarimono.

Pearl Shusui: Doitsu šupiny jsou stříbrně perlové záře a tím se ryba stává dominantnější. Vypadá, jako by šupiny byly poseté perlami. Ve stáří většinou tento lesk bohužel mizí. Metalická zbarvení Shusui (Ginsui a Kinsui) náleží do skupiny Hikari Moyomono.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858