> BLOG > 28. Podvariety kapra Koi Kawarimono - 2.část

28. Podvariety kapra Koi Kawarimono - 2.část

13. dubna 2020

V japonském znakovém písmu najdeme znak, který vyjadřuje charakter divného člověka, čili podivína, a právě tento znak čteme v japonštině jako Kawarimono. Zkráceně můžeme používat i název Kawarigoi.

Artwork © Daniela Šafránková

Benigoi / Aka Muji: Benigoi znamená svítivě červený, prostě kvalitní jednobarevně rudý Koi. Aka Muji je světle červená ryba, která je produktem z chovu Kohaku a je nesrovnatelně méně líbivá. Japonci říkají, že Aka Muji nemá ani tolik červené, co Benigoi má záře. Akabo nebo Higoi jsou synonyma pro Aka Muji. Benigoi má nevýhodu, že často trpí na Shimi. Pokud vidíme Aka Muji s bílými konci prsních ploutví, jedná se o Aka Hajiro.

Shiro Muji  je japonský název pro bílého Koi, který byl kdysi velmi váženým, ale začátek chovu Platinum Ogon ho jednoduše převálcoval. Dnes můžeme ještě vidět dobré Shiro Muji ve větší velikosti, ale většinou jde o ryby Kohaku, které ztratily Hi. Můžeme používat také názvu Shirogoi.

Midorigoi je velmi zajímavý Koi z roku 1963, kdy se poprvé objevil po křížení Yamabuki Ogon jikernačky se Shusui mlíčákem u chovatele Tadao Yoshioky. Byla to ryba s jasně zeleným hřbetem, ale postupem stáří zelená barva zmizela. Po několika letech se toto zbarvení objevilo znovu. Zelená barva u těchto Koi není stabilní a má snahu přecházet do žlutošedé. Midorigoi se vyskytuje v současnosti jen velmi málo a pokud je kvalitní, má velmi vysokou hodnotu.

Karasugoi: „Černá vrána“ je nejvýstižnější překlad pro Karasu(goi). Termín můžeme překládat jako „černý Koi“. Jsou to skutečně ryby s černým povrchem těla, jen na břiše se často objevuje barva červená, protože Karusugoi zřejmě pochází z Asagi.

Murasakigoi je purpurový Koi, jako výsledek křížení několika různých generací na farmě pana Yoshio Hirada v Chibě. Z vícebarevných Kawarimono se budeme nejprve věnovat skupině Koi na bázi černé barvy, ryb odvislých od Karasugoi. Sem řadíme Hajiro, Hagejiro, Yotsujiro, Matsukawabake, Sumi Nagashi a dříve Kumonryu (Kumonryu je nám již známá samostatná varieta).

Hajiro: Sem patří černí Koi, kteří mají bílé konce nebo bílé lemování prsních ploutví. Proto význam označení „bílé křídlo“. Mohou mít i částečně bílou hřbetní a ocasní ploutev na koncích. 

Hagejiro: Do této skupiny jsou řazeny ryby, které mají bílé konce prsních ploutví, bílou špičku rypce a bílá může být až do poloviny hlavy, nebo může postupovat středem hlavy, ale tělo musí být černé. Japonci nijak tuto barevnou varietu nemilují, ale pokud se najde ryba, která má velmi kontrastní rozdíly mezi kvalitní bílou a černou, má velké šance uspět na výstavách. Velmi výstižný je překlad z japonštiny pro slovo Hajiro „pleš“.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858