> BLOG > 40. Hodnocení Koi

40. Hodnocení Koi

4. srpna 2020

U barevných kaprů je na expozicích hodnoceno několik ukazatelů.

V současné době jsou ale zásadní 3 kritéria (forma 50 %, barva 30 % a znaky 20 %). Je patrné, že forma těla je opravdu ten nejdůležitější parametr.

• Forma: Zde se posuzuje to, jakou má ryba formu těla. Příčný průřez těla by měl být co nejvíce kruhový, vyšší ryba má menší šanci na to úspěch. Ideální je ryba nízká s výrazně zakulaceným hřbetem. Na tuto formu kladou japonští posuzovatelé veliký důraz. Jak barva, tak i rozložení skvrn bývají méně důležité. V této kategorii se hodnotí i neporušenost prsních ploutví, hřbetní a ocasní ploutve. Výrazným handicapem je samozřejmě i to, když některá ploutev chybí. U formy jako takové se hodnotí ještě i poměr výšky, šířky a délky těla. Délka k výšce a šířce by měla být v ideálním případě 1:2,6–1:3,0.
• Barva: V tomto kritériu se v prvé řadě hodnotí sytost barev, kdy důležitá je hlavně červená. Jako zajímavost nutno uvést, že je směrodatné i to, jestli se tento ukazatel posuzuje v Japonsku nebo v západní Evropě. V Japonsku je červená barva preferována v odstínu cihlově červené, v západní Evropě naopak jako sytě červená až rudá barva. V červené barvě nemůže v ideální podobě být žádná bílá nebo černá skvrna (Shimi). Barva by měla být čistá a šupiny by neměly mít šedé lemování. Bílá má být sněhobílá, přičemž čím jasnější odstín má, tím je to u těchto ryb lepší. S bílou barvou bývá největší problém na hlavě, kdy se klidně může stát, že prosvítají hnědavé lebeční kosti. Stává se ale i to, že Grand Champion mívá na hlavě bílou v nažloutlém odstínu, a přesto vítězí! Důležitá je i barva černá, která by měla být co nejtemnější a žádné jiné odstíny barev by se v ní neměly vyskytovat. Černá barva by měla být také, stejně jako červená, ostře ohraničená. Žlutá a oranžová barva např. u Kujaku se pak tak přísně neposuzují, spíše se hodnotí v souvislosti s celkovou elegancí ryby.
• Skvrny (znaky): Zde se posuzuje nejen to, jaké je složení skvrn, ale také způsob, kterým jsou skvrny rozmístěny. Rozmístění a rozložení skvrn musí být v souladu s charakteristikou jednotlivých barevných typů a variet, skvrny by měly být přiměřeně velké a pokud jsou dvě nebo tři, měly by být podobné velikosti. Bude-li některá z nich výrazně menší popř. větší, je to samozřejmě na závadu. Skvrny musí být ucelené, co nejlépe geometricky utvářené, bez jakýchkoliv přídavných teček a jiných barev.
 

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858