> BLOG > 41. Přednákupní příprava

41. Přednákupní příprava

31. srpna 2020

Ještě před nákupem ryb je třeba důkladně připravit zahradní rybníček, kam chceme naše další přírůstky Koi umístit.

   V době vysazování nových ryb by měla teplota vody přesahovat 12 ° C a pod kontrolou bychom měli mít i další hydrochemické parametry: Obsah kyslíku ve vodě má optimálně 5–9 mg/l a minimálně 50% nasycenost. Ve vodě by neměl být přítomný čpavek v žádné podobě a pH by se mělo pohybovat v rozmezí 6,5–8. Bez splnění těchto nejzákladnějších podmínek v podstatě nemá smysl ryby nakupovat. Pokud máme v okrasném rybníčku  nebo nádrži nasazené ryby a ty nejeví žádné změny v chování, dá se předpokládat, že voda i prostředí je v pořádku. Přesto je ale vždy lepší využívat možnost karanténní nádrže. Dobré místo nákupu kaprů Koi je tam, kde se chová více ryb najednou (máme tedy z čeho vybírat) a kde lze tudíž předpokládat i určité zkušenosti. Uvedenou podmínku splňují většinou jen větší chovatelé, kteří kapry Koi sami rozmnožují a odchovávají. 

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858