> BLOG > 46. Zazimování filtrace

46. Zazimování filtrace

9. listopadu 2020

V září a říjnu necháváme celou techniku v chodu na plný výkon a v dobách, kdy začíná intenzivně padat listí ze stromů, které znečišťuje vodu, musíme tyto nečistoty začít odstraňovat mechanicky.

   Tomuto znečištění můžeme ale i předejít, pokud je to technicky možné, je lepší zakrýt vodní hladinu zahradního jezírka sítí s jemnými oky tak, aby se hladina neznečišťovala. Jde o to, aby se do vody dostalo co nejméně biologické hmoty (drobného listí, jehličí nebo úlomků větévek). Když je v nádrži větší množství vláknité řasy, je potřeba ji také likvidovat. Pokud nemá naše okrasná nádrž spodní výpusť, je třeba kal a bahno, které se po celou dobu vegetace na dně usazovaly, před zimou odstranit. Ideální je použití vodního vysavače nebo kalového čerpadla. V zásadě se ale nedoporučuje celý rybníček naráz vypustit, důkladně vyčistit a opět napustit novou, čerstvou a čistou vodou. Protože se jedná o radikální zásah, mohlo by dojít i ke změnám hydrochemických vlastností vody a tím i k možným problémům v chovu ryb. Daleko lepší je skutečně odsávat pouze nečistoty, které jsou vidět. Za vodu, kterou z jezírka při tomto čištění odsajeme, je samozřejmě nutné dopouštět vodu novou. Před samotnou zimou máme dvě možnosti, jak se o rybníček a kapry v něm postarat. Buď ho úplně zazimujeme, což znamená, že odstavíme čerpadlo, vypneme UV zářič a rybníček necháme v klidu zchladnout. To ale děláme až v období, kdy teplota vody klesá trvale pod cca 5° C. To může být podle teplotních poměrů v přírodě např. až ve třetí dekádě měsíce listopadu. Druhá možnost, která se začíná v posledních letech praktikovat, je ta, že v systému vyměníme čerpadlo a jinak ho necháme plně funkční. Výměnou čerpadel rozumíme to, že čerpadlo, které zajišťovalo oběh vody během vegetační sezóny, vyměníme za typově stejné (stejné příruby), ale méně kapacitní (zhruba o 3× nižším výkonu). Filtraci tak, jak již bylo uvedeno, necháme v provozu po celou zimu. V podstatě jde o to, aby se nám voda nevyměňovala tak jako v letní sezóně zhruba za 2 hodiny, ale asi za 6–10 hodin. Dle vlastních zkušeností mohu říci, že tato varianta se jeví z hlediska kvality přezimování ryb jako výhodnější než odstavení celého systému. Zcela logická otázka, která je zde na místě, zní, zda nemůže vedení vody v systému zamrznout. Celé vedení musí být samozřejmě vyprojektováno a postaveno tak, aby nezamrzlo, to znamená, musí být zakopáno dostatečně hluboko v zemi. Pokud máme vedení uloženo mělce, musíme ho samozřejmě kvalitně odizolovat. V podstatě se dá říct, že celý systém pracuje naprosto shodně jako v létě, ale zhruba 3× pomaleji. Pokud se rozhodnete pro tento způsob zimování Koi, je dobré před zimou filtr vyčistit, ale nedezinfikovat! Tento systém se nedá dělat u malých okrasných nádrží, můžeme ho aplikovat na jezírka velká zhruba od 20 m³. Pokud by voda v rybníčku díky cirkulaci klesla pod 3° C, je třeba samozřejmě vodu ohřívat nebo systém filtrace a oběhu vody prostě vypnout.

Ohřívat vodu můžeme pomocí elektrických plovoucích topných těles (300–600 W), kdy tělísko pluje na hladině, rozpařuje led a ohřívá vodu - teplá voda klesá ke dnu. Další a výhodnější možnost ohřevu vody v naší zahradní nádrži je využití průtokového ohřívače, který nasadíme do systému za čerpadlo vody. Ohřívač vody můžeme mít v systému připojen buď celoročně, nebo ho na patřičné místo upevníme pomocí příruby vždy před zimní sezónou. Všechny výše popisované úkony je samozřejmě nutné provést včas před zámrazem v době, kdy je teplota vody kolem 5–7 ° C. 

 
Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858