> BLOG > 55. Spuštění filtrace

55. Spuštění filtrace

8. dubna 2021

Jakmile teplota vody vystoupí nad 5 oC je třeba, a to ještě než spustíme natrvalo filtraci, prověřit také hydrochemické vlastnosti vody.

 
 
   Jedná se hlavně o pH, obsah kyslíku a uhličitanovou tvrdost. Pokud jsme v zimních měsících měli filtraci spuštěnou, ale 
používali v souladu se zimním provozem jenom čerpadlo s nižším výkonem, musíme vrátit do systému zpět čerpadlo nadimenzované na výkony v době vegetace. Dobré je také vyměnit část vody v rybníčku, a to max. 5 %, ale většinou při čištění filtrace se takové množství obmění už při vypuštění filtru. Další výměnu vody nejlépe realizujeme automaticky dopouštěním nové vody z řádu, nebo ze studny tak, abychom v ideálním případě vyměnili během týdne cca 10 % objemu 
rybníčku, ale ne jednorázově, nýbrž každý den trochu. Výměna vody je důležitá během celého vegetačního období, 
samozřejmě za předpokladu, že čerstvá voda je pro ryby nezávadná. Zároveň je třeba počítat i s tím, že při spuštění filtrace nemá tato dostatečné množství bakterií, které jsou nutné pro plný výkon filtrování vody, a tak je dobré použít (ale to až při teplotách 8 -10 oC) tzv. startéry, které bakterie do systému jednorázově dodají. Přes zimu totiž část bakterií ve filtrech uhyne a na jaře by trvalo dlouho, než se přirozenou cestou namnoží. Startéry se ale používají i z jiného důvodu: pokud bude dobrý 
nástup jara a teploty vody se zvýší v krátkém časovém úseku na 10 - 12 oC, nastane doba, kdy začínají být kapři Koi 
aktivní a přijímají ve zvýšené míře potravu. S přísunem krmiva ale narůstá množství dusíkatých látek a ty by filtr bez „bakteriální výpomoci“ startérů nestačil z důvodu malého množství bakterií odstraňovat. 
Velmi důležitá je také kontrola, popř. výměna UV lampy. Každá UV lampa má výrobcem udanou životnost. Životnost těchto důležitých komponentů je 7000 - 9000 hodin a po uplynutí tohoto provozního času ztrácí lampy svou účinnost, která může 
postupně klesat z 90 % až na 30 %. V praxi to znamená, že spolu s tím, jak narůstá počet hodin, kdy UV lampa září, se snižuje kvalita plynu, který je v ní uvnitř nainstalován. S tím, jak plyn svůj charakter mění, se přestává vytvářet potřebné UV záření, které má samozřejmě svou pevně stanovenou vlnovou délku. Výměna po uvedené době ale není dogma,
přistupujemek ní až v době, kdy voda začíná mírně zelenat. To je totiž neklamná známka toho, že lampa svou funkci likvidátora zelených jednobuněčných řas již neplní. 
 
 
Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858