> BLOG > 56. Krmení ryb na jaře II

56. Krmení ryb na jaře II

5. května 2021

Při chovu kaprů Koi na jaře může nastat ještě jeden problém, a sice při teplotách kolem 12 - 14 °C.

 Tady už se zdá, že jaro nic neodvrátí a my tudíž začínáme krmit ve větších dávkách a častějších intervalech. Může ale nastat situace, kdy bohatě zakrmíme a najednou díky rychlým změnám počasí napadne sníh a teploty začínají klesat. Již samotný
sníh ale působí rychlé ochlazení vody a obzvláště v malých nádržích se během velice krátké doby (třeba jen 2 -3 hodin) můžeme dostat s teplotou vody v jezírku ze 14 oC na 6 - 7 oC. Pokud je ryba právě nakrmena a zažije tento teplotní šok, mohou u ní nastat vážné zdravotní problémy. V souvislosti s tím si myslím, že každý zkušenější chovatel kaprů Koi bude na jaře bedlivě sledovat počasí a pokud si nebude jist, že se teploty kolem 12 - 15 oC udrží trvale, bude krmit velice opatrně. Teoreticky se dá říct, že ostražití bychom měli být až do ledových mužů. Můžeme si ale pomoci i tím, že zahradní jezírko před ohlášenou sněhovou nadílkou ochráníme zaplachtováním nebo na hladinu položenými polystyrenovými deskami. S těmi je ale třeba zacházet opatrně, protože pokud by byly na vodní hladině zahradní nádrže delší dobu, dochází vlivem úbytku světla k disimilaci řas a k možnosti snižování obsahu kyslíku rozpuštěného ve vodě. Ideální je tedy velká průhledná
plastová plachta, která nebrání výměně plynů a propouští dostatek světla.
   Problémy, které mohou nenadálým poklesem teplot na jaře vzniknout, jsou daleko hůře vnímány rybami, které byly předtím zimovány na teplé vodě. Šok z ochlazení by byl jistě větší, stejně jako možné případné následky. Pokud si tedy nejsme jisti stabilním počasím, kapry Koi ze zimního chovu nepřesazujeme do zahradního jezírka dříve, než po ledo-vých mužích. Teplota vody na jaře podle již uvedených údajů je v přírodních podmínkách značně nestabilní. Proto asi nejjednodušší řešení je mít možnost vodu ohřívat a tím vyloučit negativní výkyvy teplot. Pro organismus Koi, ale i pro bakterie ve filtru, je nejlepší, když se teplota vody dostane postupně bez výkyvů z počátečních 5 oC na zhruba 15 oC během 4 - 6 týdnů a má dále stoupající tendenci. Právě proto bychom měli mít možnost vodu ohřívat a eliminovat tím její teplotní výkyvy.Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858