> BLOG > 76. Odchov kaprů Koi

76. Odchov kaprů Koi

3. června 2022

Třídění kaprů Koi III. 

   V Japonsku probíhá další třídění Koi ve dvou měsících, ve třech měsících a ve čtyřech měsících délky života ryb. Než ryba doroste do stádia Tosai, což znamená na podzim v témže roce, probíhá třídění de facto čtyřikrát. V těchto úkonech nemá smysl hledat nic složitého, v podstatě se jedná o co možná nejpřísnější výběr, kdy se po každém měsíci vybírají nejkvalitnější jedinci, kteří pak dále slouží k odchovu. Ryby, které barevně neodpovídají daným standardům, se vyřazují. Zároveň se selektují i Koi poškození nebo deformovaní. Např. u Kohaku se vyřazují ryby bílé - tzv. transparentní, které jsou pro další chov nepoužitelné.

   Z hlediska časové posloupnosti můžeme říct, že výtěry provádíme v polovině až koncem května, začátkem července třídíme poprvé, začátkem srpna podruhé, začátkem září provádíme třetí třídění a začátkem října, po slovení celého rybníku, poslední třídění. V této době by měly být ryby, vázáno na naše chovatelské podmínky, veliké zhruba 10 cm.

   Při posledním třídění už se dají vybírat prodejní kategorie, které pak ještě před zimou můžeme realizovat. Musí to být ale ryby rychle rostoucí a kvalitně vybarvené. Tito Koi už se pak dále do přírodních nádrží nevrací, zůstávají přes zimu ve skleníku na teplé vodě.

V naší fi rmě tak na podzim zbydou ryby kategorie „A“ a kategorie „Výběr“.

Do výběru řadíme Koi, ze kterých si na jaře budeme vybírat tzv. Tategoi (potenciálně úspěšní jedinci) a ryby pro náš vlastní chov. Kategorie „Výběr“. 

Kategorie „A“ pak sdružuje ryby, které nabízíme našim zákazníkům v běžném prodeji pro chov v zahradních jezírkách. 

   V zimě žijí pozitivně vytříděné ryby ve skleníkovém prostředí na teplé vodě, a protože se v těchto podmínkách dále vyvíjí a rostou, na podzim se neprodávají. Během zimního růstu v teplé vodě se totiž projeví tzv. plus varianty, které rostou daleko rychleji a následně se používají jako Tategoi. Toto je typické hlavně pro japonské chovatele, kteří zakládají svůj jarní prodej kromě jiného i na plusových variantách, jež i v následujících letech samozřejmě rychleji rostou a jsou z hlediska obchodu zajímavější.

     Poslední třídění tak u nás probíhá na konci zimy (polovina až konec února - dle počasí), kdy kategorii „Výběr“ třídíme na „Super výběr“, která zůstává u nás (zde platí zásada, že dobrý chovatel si nikdy neprodá nejkvalitnější materiál) a prodejní „Výběr“. Samozřejmě že dále selektujeme metodou „Výběru“ i kategorii „A“. Zde totiž dochází k tomu, že některé ryby se přes zimní období odbarví, což se týká hlavně variet Kohaku.

   Další třídění pak u nás probíhá ve 2. roce života ryb, zejména pak na podzim druhého roku v kategorii K2. V této fázi výběru se prakticky vyřazují hlavně jedinci, kteří opět z nějakého důvodu ztrácejí barvu, která je typická pro danou varietu. Ve 2. roce se kromě barvy třídí japonští kapři Koi i podle velikosti. Tady se řídíme normou, která říká, že dvouletá ryba by v našich podmínkách  měla mít velikost alespoň 25 cm. Může se ale stát, že i u velikých ryb nám začne mizet červená barva, což je dáno chorobou, která se jmenuje Hikui. Naopak v průběhu dalšího růstu a vývoje se může objevovat černá či žlutá barva, což lze považovat na jednu stranu za klad, na druhé straně to však u některých barevných variet může být na závadu. Sanke, Showa a např. Kujaku získávají svoji kvalitu až jako starší ryby.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.

stech@alcedor.cz
602 443 858