> BLOG > 79. Realizace nádrže bez filtrace

79. Realizace nádrže bez filtrace

5. srpna 2022

Rozhodneme-li se postavit jezírko bez jakékoliv filtrační techniky, musíme ho vybudovat hlubší a objemnější.


Nestačí jenom jednoduchá nádrž s vodou. Z hlediska samočistění je třeba mít na okrajích dostatek lagunových pásem a v nich rostliny. Čím více jich budeme mít k dispozici, tím více bude z vody odčerpáno fosforu a dusíku (zdroje potravy pro všechny rostliny i jednobuněčné řasy).

K realizaci jednoduchého způsobu, kterým si pro ryby zajistíme přísun kyslíku, stačí úplně obyčejné kalové čerpadlo, které je výhodné hlavně v tom, že je levnější než čerpadlo na trvalý celoroční provoz. Má ale i své nevýhody: vyšší spotřeba elektrické energie a fakt, že čerpadlo nevydrží běžet 365 dní v roce, což by bylo pro zabezpečení dostatečného množství kyslíku ve vodě optimální. Pokud bychom chtěli zajistit koloběh vody po celý rok, musíme zakoupit speciální ponorné kalové čerpadlo.

Rozhodneme-li se žádné čerpadlo nepoužívat, je samozřejmě potřeba vytvořit větší biotop a počítat s tím, že celý systém funguje na bázi biologického samočištění. Pro přísun kyslíku pak užíváme pouze vzduchování. Ať již použijeme jakýkoliv způsob okysličení vody, je to vždy lepší, protože kyslíku v těchto typech rybníčků není nikdy dost. 
Pokud čerpadla nepoužíváme, je třeba mít na paměti jednoduchou úměru: čím větší jezírko, tím menší problémy, čím menší jezírko, tím větší problémy. S tím samozřejmě souvisí i hloubka vodní nádrže, nejenom kubatura. Čím mělčí rybník, tím větší rizika, protože voda se snadno přehřívá a v denním a nočním čase dochází k velkým výkyvům teploty vody. Z toho vyplývá, že kromě mělkých lagunových pásem by pro chov ryb v takovémto jezírku měly být oblasti s hloubkou cca 150–180 cm.

Pokud chceme mít v zahradní nádrži bez filtrace alespoň trochu čistou vodu, můžeme využít jako „čističku“ potok, který vybudujeme formou přítoku k jezírku. Čím máme delší potůček, kterým teče voda do jezírka, tím čistější voda v jezírku bude. Dostačující je potok dlouhý 20 m, široký 50–80 cm a hluboký jen několik málo centimetrů. Voda se v něm dokáže vyčistit tak, že je v jezírku krásně čistá. Jsou zde ale i drobné nevýhody: voda v mělkém potoce se v létě hodně ohřívá a na podzim zase velice rychle chladne.


Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.

stech@alcedor.cz
602 443 858