> BLOG > Krmivo Kanpai v novém světle

Krmivo Kanpai v novém světle

9. srpna 2022

Během června proběhl test krmiva Kanpai u našich kolegů v Německu

     u 31 ks Nisai různých barevných typů jako jsou Gin Rin typy Goshiki, Doitsu  a Gosanke. Startovací hmotnost všech ryb byla 46,42 kg a denní krmná dávka činila 200 g (cca 0,45% počáteční hmotnosti ryb) po dobu 42 dnů a nebyla navyšována. Teplota vody se během testu pohybovala mezi 20 a 22 °C s obsahem rozpuštěného kyslíku min. 6mg/l.

Konečná hmotnost ryb činila 54,06 kg, tedy přírůstek byl 7,644 kg. To znamená, že konverze krmiva je 1,098 kg (hmotnost krmiva na 1 kg přírůstku ryb), jinak řečeno z 8400 g krmiva za 42 dnů činil přírůstek obsádky 7644 g.
Uvedené údaje napovídají, že denní krmná dávka 0,45 % počáteční hmotnosti obsádky je dostačující na zachování životních funkcí ryb i na přírůstek, který je v podmínkách zahradních rybníčků dostačující. V případě krmiva pro Koi nejde jen o přírůstek, ale také o čistotu vody, hydrochemické parametry, obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě a zejména o zdravotní stránku ryb. Celý test byl činěn s krmivem Kanpai o velikosti 7 mm, (současné šarže).
Dříve jsme dodávali krmivo pod označením také 7 mm, ale velikost byla 7-10 mm. I ve výše uvedeném testu se prokázala skutečnost lepšího využití menší velikosti granulí na stravitelnost krmiva. U chovů ryb s velkou hustotou obsádky (lososovitých ryb) se tento trend (menší pelety) využívá již desetiletí hlavně z důvodů dostupnosti krmiva pro co největší počet jedinců a tím snížení potravní konkurence ryb s následným rovnoměrným růstem. U kapra je situace jiná hlavně v malé délce střeva, která činí pouze cca 2,5násobek celkové délky těla, ž čehož je patrné, že využití krmiva ve střevě je lepší u jemnějšího krmiva dobře rozmělněného požerákovými zuby kapra, než u krmiva hrubšího. Tato skutečnost vede specialisty na produkci krmiv k tomu, že i pro velké ryby se nyní vyrábějí krmiva menší velikosti. Méně rozmělněné krmivo vede následně k vypuzení nestrávených zbytků krmiva ve výkalech ryb a tím může dojít ke zhoršení hydrochemických ukazatelů vody a následně i k rozvoji vláknité řasy, nebo zdravotním problémům ryb, zejména žaber.
  Výše uvedené skutečnosti vedly i nás (podle vlastní dlouholeté zkušenosti) k tomu, že nabízíme krmivo menší velikosti i pro velké ryby, tedy s velikostí 7 mm.
Krmivo Kanpai je velmi kvalitní směs, a proto se může krmit v menších denních dávkách, ale je nutné se orientovat teplotou vody a obsahem kyslíku ve vodě. Při teplotách 12-15 °C doporučujeme krmivo krmit v dávce pouze 0,0-0,3 % a v teplotách 16-27 °C v dávce 0,4-0,8 % hmotnosti ryb. V intenzivních chovech lze krmit 1-2 % hmotnosti ryb, ale za předpokladu nasycení vody kyslíkem min. 60% a teplotě přes 20 °C.

Krmením krmiva Kanpai -    chráníte žaberní aparát Koi

-          zlepšujete kvalitu vody

-          zvyšujete využitelnost filtru

-          snižujete náklady za krmivo

Krmivo „Kanpai“ i „Kampai“ , název a jeho složení , je registrováno  patentovým úřadem na firmu Alcedor, s.r.o.

Hezké léto všem našim zákazníkům přeje Ing. Luděk Štěch