English
Česky

Jak se může měnit vybarvení japonských kaprů Koi v čase, 1. část

17. srpna 2010

Tento článek je určen hlavně těm chovatelům Koi, které zajímá, jak by mohly vypadat jejich ryby po nějaké době…

Kromě genetiky a prostředí (vlastnosti vody - především tvrdost, pH a teplota), ve kterém Koi chováme, může mít krátkodobě na intenzitu a kvalitu vybarvení vliv také stres z odlovení a následné přepravy. U velkých a starších ryb, které dovážíme z Japonska, se většinou barvy vlivem těchto faktorů tolik nemění, ale u mladších Koi může být změna barevnosti patrná i za poměrně krátkou dobu. Silně k ní totiž přispívá pobyt v inspekční nádobě a délka času, který ryba stráví v transportním vaku. A svou roli sehrává také převedení do nové vody. Je-li však kupovaný kapr Koi jinak v pořádku, barvy se rychle vrátí do původního stavu. V zahradním jezírku tuto problematiku ale řešit nemusíme, protože tam se snažíme chovat Koi v naprostém klidu a pohodě, tedy bez stresů.

Na zbarvení ryb má vliv také obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Pokud je jeho hodnota nižší, bledne např. černá barva a totéž se dá říci i o červené. Bude-li obecně vzato obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě vysoký, budou naopak barvy sytější a pro lidské oko lahodnější. Kromě hydrochemických podmínek vody má vliv na kvalitní zbarvení ať již v oblasti bílé, červené nebo černé barvy také zdravotní stav ryb, což je dáno velmi obecně větou, která říká, že jenom zdraví jedinci mohou být pěkně vybarvení. Koi napadení hlavně bakteriálními chorobami mají všechny barvy bledé a na pigmentových skvrnách se objevují povlaky, které sytost vybarvení přirozeně degradují. Na tomto místě je tedy potřeba zdůraznit častou vizuální kontrolu obsádky v zahradním rybníčku, protože pokud si ryby často prohlížíme, jejich zbarvení si většinou pamatujeme a každou, byť jen malou odchylku včas zpozorujeme. A to je velmi důležité, protože se hned můžeme zajímat o možné příčiny. Většinou se totiž jedná o začátek nějakého degradujícího procesu v jezírku, a ten je třeba podchytit!

Moderní Kikusui, neboli Doitsu Platinum Kohaku. Zde asi 35 cm velká ryba stará 3 roky (foto 2007)Stejný Koi délky 55 cm a stáří 6 let (foto 2010). Zbarvení je v podstatě beze změn!Ochiba Shigure starého typu. Na tomto snímku asi 35 cm velký Koi starý 3 roky (foto 2007)Stejná ryba délky 55 cm a stáří 6 let (foto 2010). Změny vybarvení nejsou dramatické a týkají se hlavně ztráty šedých skvrnBarevná varieta Matsukawabake. Tady asi 35 cm velká ryba stará 3 roky (foto 2007)Stejný Koi délky 55 cm a stáří 6 let (foto 2010). Úbytek černé je naprosto markantní!Varieta Benikikokuryu. Zde vidíte asi 35 cm velkkého kapra Koi, který je starý 3 roky (foto 2007)Stejná ryba délky 55 cm a stáří 6 let (foto 2010). Již na první pohled „vylézá“ do popředí oranžová a výrazně se ztrácí černá. Tyto ryby bychom k sobě nejspíše nepřiřadili!Koi variety Yotsushiro. Na této fotografii je cca 35 cm velká ryba, stará 3 roky (foto 2007)Stejný kapr Koi délky 55 cm a stáří 6 let (foto 2010). Tyto typy ryb podléhají nejvýraznějším změnám barevného provedení, černá doslova mizí...


Zopakujeme-li si faktory, které barvu v základu ovlivňují a které jsme si doposud jmenovali, víme, že na prvním místě je genetika a na druhém prostředí, ve kterém Koi žijí, tzn. hydrochemické vlastnosti vod. Důležité je ale i krmení, protože také vhodná nebo naopak nevhodná potrava může barvu ryb výrazně změnit - vylepšit nebo i degradovat. Tady možná jen zopakuji (řada chovatelů to jistě zná), že pokud budeme preferovat krmení s vyšším obsahem karotenoidů, podporujeme vybarvení červené. Zároveň je třeba ale vědět i to, že není možné brát tuto informaci jako přímou úměru, protože je zde vazba i na barvu bílou. Pokud přeženeme zcela cíleně krmení potravou, která má vysoký obsah karotenoidů, červená bude skutečně výrazná, zároveň ale začne naprosto logicky žloutnout barva bílá. Je tedy třeba najít určitý kompromis. Také je dobré vědět, že z hlediska přísunu karotenoidů je lepší než uměle vyrobené granule používat krmiva přírodního typu.

Bílou barvu, což se možná u nás moc neví, je možné ovlivnit také. K jejímu zvýraznění se dá využít bílý jíl, který musí být ale zdravotně nezávadný. V Japonsku se prodává ve formě bílého prášku a je běžně dostupný. Po smíchání s vodou z něj není problém vyrobit řídkou bílou kaši a v ní obalit krmivo, které následně kaprům Koi podáváme. Japonští chovatelé to dělají hlavně v době před výstavami, kdy se snaží barevnost ryb „vyladit“ na nejvyšší možnou úroveň. V případě, že pro výživu ryb používáme granule s vyšším obsahem tuku („mastnější krmení“), stačí je pouze smíchat s určitým množstvím tohoto jílového prášku, protože ten se na ně díky lepivému povrchu nabalí a ryby ho bez problémů pozřou. Kromě toho, že jíl podporuje bílé vybarvení ryb, je dobrý i na trávení. Pokud tedy budeme čas od času krmit krmiva s přísadou jílového prášku, vyčistíme rybám střeva, což je pro jejich peristaltiku velice dobré.

Možná nejjednodušší způsob, který se v japonských chovech hojně využívá, je udělat bílé jílové mléko, které nalijeme do vody. Musíme ale počítat s tím, že než se voda vyčistí, bude po určitou dobu částečně zakalená, a my na Koi dobře neuvidíme. Je to ale jen po krátkou dobu. Při vylepšování bílé barvy Koi musíme ale použít skutečně bílý jíl, nikoliv u nás známý klasický červený. Dávkování v čase není nijak pevně stanoveno, v zahradním rybníčku můžeme tuto „jílovou kůru“ opakovat bez problémů v podstatě neustále. Na tomto místě se ještě musím vrátit ke genetice, která je pro kvalitní bílou barvu velice důležitá. V současné době je u našich špičkových chovatelů, ke kterým se řadí i firma Alcedor, bílá na velmi vysoké úrovni, což je dáno tím, že všechny ryby, které u nás vyprodukujeme a následně nabízíme k prodeji, mají laicky řečeno japonské předky.

Pokračování příště...

Všechny příznivce Koi zdraví a krásné, zdravé a vybarvené ryby přeje Luděk Štěch.
autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook