English
Česky

Filtrace vody.

Filtrace vody Kvalitní filtrace (čištění) vody je základem úspěchu chovu japonských kaprů KOI a začlenění filtru do systému provádí odborná firma. Filtr je z polypropylenových desek a má tvar obdélníkový, čtvercový nebo válcovitý. Pro malá jezírka stačí obdélníkovitý s 3 – 5 filtračními komorami, pro velké nádrže kolem 100 m2 se používají filtry válcovité mnohdy i řazeny ve větším počtu za sebou. Filtr je kombinovaný - mechanický a biologický. Z poslední „čerpací“ komory se voda čerpá zpět přes ÚV zářič do jezírka, do tzv. lagunová části, pokud tato existuje.

Laguna je místo s nejmenší hloubkou jezírka (viz nákres) a kromě něho, může být voda do nádrže přiváděna i na druhém místě, které je zaústěno do mělké části bazénu. Tento přítok je možné osadit vzduchovacím zařízením, které slouží k okysličování vody v nádrži. Rostliny v lagunové části jezírka by měli být před kapry chráněny, aby je nepoškodily. Z hlediska výběru není nutno respektovat při osazování žádná pravidla v návaznosti na chované ryby, rostliny ať již bahenní nebo mokřadní, jsou pouze estetickou záležitostí a jejich výběr ponecháme plně na zahradním architektovi. Ostatně skalní chovatelé kaprů KOI při budování nádrží ani laguny nevytváří.

Zaběhnutí filtrace.

Tento proces patří mezi základní podmínky úspěšného chovu okrasných ryb vůbec. V nově vybudovaném jezírku a filtru není totiž dostatek bakterií, které by rozkládaly dusíkaté látky, jež se vytváří jako metabolický produkt organismů žijících a vegetujících ve vodní nádrži. Musíme tedy počkat určitou dobu (v závislosti na ročním období, velikosti nádrže a teplotě vody minimálně 14 dní, optimálně 3 – 5 týdnů) na to, až se v jezírku a filtru vytvoří dostatečné množství bakterií, které budou zplodiny vznikající při chovu kaprů schopny odbourat. Pro urychlení tohoto procesu je možné přidat i tzv. startovací kultury bakterií, které nárůst potřebného množství těchto mikroorganismů urychlí. Pokud bychom tento proces vynechali, ryby budou mít s největší pravděpodobností zdravotní problémy.

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook