English
Česky

Volba umístění okrasného jezírka.

Jezírko budujeme většinou podle návrhu zahradního architekta nebo vlastního uvážení. V každém případě by ale mělo zapadat do celkové kompozice naší zahrady a ladit s ostatními stavbami a již stávající zelení. Ideální velikost je 15 m2. Obsah vody v jezírku by měl být minimálně 18 – 22 m3 . Takto velké okrasné jezírko je i méně náročné na provozní náklady ( elektrická energie, čerpadla, ÚV zářiče aj.).

Zahradní jezírko - schema uspořádání
Oblast a: postlagunové pásmo s nízkou hloubkou jezírka (0,3 - 0,8 m). Plocha asi 40 - 50 %.
Oblast b: hluboká část jezírka (0,8 - 2,0 m). Tato hloubka je pro chov ryb ideální.

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook